Artikel
”Arbetsvillkor orsakar kompetenskris i välfärden”

”Arbetsvillkor orsakar kompetenskris i välfärden”

by fettmin22 mars, 2018

De mest fellönesatta på svensk arbetsmarknad är de kvinnodominerade akademikergrupperna i kommunerna. För att avstyra en akut rekryteringskris behöver staten ta ett ökat ekonomiskt ansvar så att kommunerna kan förbättra arbetsvillkor och löner, skriver Christer Romilson.

Sveriges kommuner står inför en avgörande utmaning. De närmaste åtta åren behöver över en halv miljon personer rekryteras till välfärden, samtidigt som konkurrensen om den välutbildade arbetskraften blir allt hårdare. För att undvika en akut kompetenskris krävs en omläggning av politiken som både staten och kommunerna måste medverka till.