Artikel
”En strid om förskollärarna är fel fokus”

”En strid om förskollärarna är fel fokus”

by fettmin12 oktober, 2017

Våra förslag för hur vi vill stärka sexåringarnas lärande är utförligt förklarade i vår artikel såväl som i vår följdmotion. Vi rekommenderar att Lena Hallengren (S) och Elisabeth Knutsson (MP) läser detta noggrant innan de blåser till strid, skriver företrädare för Alliansen i en slutreplik.

Sverige ska vara ett land som konkurrerar med kunskap. Det kräver en skola som ger alla barn goda kunskaper redan från första dagen i skolan. Därför höjer Alliansen ambitionerna i svensk skola genom att föreslå en skolstart från sex års ålder.