Artikel
Ministern: Lagskärpning på väg

Ministern: Lagskärpning på väg

by fettmin12 oktober, 2017

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) delar Macchiarini-åklagaren Jennie Nordins uppfattning att lagstiftningen bör skärpas vad gäller forskningsfusk.

– Det är verkligen förskräckligt det som hänt, och vi påminns om det lidande som patienterna utsatts för. När det gäller straffansvaret är det bra att det är grundligt utrett, men det framkom ju också att brott mot etikprövning inte kunnat göras på grund av den korta preskriptionstiden, säger hon.