Artikel
Professor varnar: ”Den svenska modellen är hotad”

Professor varnar: ”Den svenska modellen är hotad”

by fettmin13 februari, 2018

Individualismen kan komma att hota en av grundpelarna i den svenska ekonomiska modellen. Det menar ekonomiprofessor Lars Calmfors. Han uppmanar nu facken att bli mer flexibla för att rädda kollektivavtalen.

Sedan 1993 har andelen fackmedlemmar av alla anställda mellan 16 och 64 år fallit från 85 procent till till 69 procent. Speciellt mycket föll andelen fackmedlemmar 2007 och 2008 på grund av de arbetsmarknadsreformer som Alliansregeringen genomförde under sina första år vid makten. Avdragsrätten för fackföreningsavgifterna avskaffades och avgifterna till a-kassorna ökade, samtidigt som regeringen gjorde arbetslöshetsförsäkringen mindre generös.