today 21 Feb 18

 

  

  • wind
  •  
  •  
N/A
5 Days Forecast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N/A
Settings

Temperature Units

  • Fahrenheit
  • Celsius

Wind Units

  • Miles
  • Kilometers
  • Meters
Nöjesguiden
 
 
 
 
Läs mer
21 februari, 2018

Så skrivs en bästsäljare bäst

Mario Puzo var 45 år, hade skulder på hundratusentals kronor och en fru och fem barn att försörja. När han satte sig ner för att skriva Gudfadern var det med föresatsen att den skulle sälja. Boken blev en omedelbar succé och har hittills sålt i 21 miljoner exemplar, sedan första utgåvan 1969. Tjugo år senare…
 
Läs mer
20 februari, 2018

Musikens makt i kulturpolitiken

Daniel Fredriksson har studerat relationen och länkarna mellan musikskapande och styrande processer i Dalarna. Bakgrunden är det som brukar kallas för Kultursamverkansmodellen. – Musiklivet i Dalarna är ett komplext nätverk där kulturpolitiken fungerar på många olika sätt och på olika nivåer. Kultursamverkansmodellen kan förstås hierarkiskt, från regeringen till de musikskapande verksamheterna, med landstingets Kultur- och…
 
Läs mer
20 februari, 2018

Digitalt stöd till nyss frigivna kan minska återfall i brott

– Måendet har stor betydelse för hur man agerar och det hänger ihop med återfall i brott, säger Zoran Vasiljevic, krimonolog vid fakulteten för hälsa och samhälle vid  Malmö universitet. När en människa har avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff ska han eller hon bli villkorligt frigiven, om det inte finns särskilda skäl. De intagna…
 
Läs mer
20 februari, 2018

Ändrade metoder kan minska sjukdomsrisk för hjärtopererade barn

– Dels bör man vara uppmärksam på de ökade riskerna hos patienterna, och dels behöver man om möjligt undvika att ta bort thymus, säger Olov Ekwall, professor i pediatrisk immunologi vid Sahlgrenska akademin. Thymus, även kallad brässen, sitter högt upp i bröstkorgen och är en körtel med viktiga funktioner för utvecklingen av immunsystemet. I den…
 
Läs mer
20 februari, 2018

Ändrade metoder kan minska sjukdomsrisken för hjärtopererade barn

– Dels bör man vara uppmärksam på de ökade riskerna hos patienterna, och dels behöver man om möjligt undvika att ta bort thymus, säger Olov Ekwall, professor i pediatrisk immunologi vid Sahlgrenska akademin. Thymus, även kallad brässen, sitter högt upp i bröstkorgen och är en körtel med viktiga funktioner för utvecklingen av immunsystemet. I den…
 
Läs mer
20 februari, 2018

Mer mikroplast från kläderna än maten

Idag hittas små plastfragment, så kallade mikroplaster, nästan överallt. Till och med i kranvatten, öl, fisk och andra födoprodukter. Det har resulterat i diskussioner om eventuella hälsoeffekter av mikroplastens utbredning. Diskussionerna är ofta fokuserade på den mängd mikroplast som hittas i individuella livsmedel. Men forskare vid Göteborgs universitet och Danmarks tekniska universitet jämförde bland annat…
 
Läs mer
19 februari, 2018

Vårdsamordnare ger snabbare återhämtning vid depression

– Psykisk ohälsa är en stor utmaning för primärvården. För dem som drabbas är det särskilt viktigt med kontinuitet, och det fungerar dåligt idag. En patient kan, efter det första läkarbesöket, få vänta i månader på att få träffa en psykolog eller terapeut. Under väntetiden har vårdcentralen inte alltid regelbunden kontakt med patienten. Att stå…
 
Läs mer
19 februari, 2018

Himlens stjärnor leder nattens djur

Vid Lunds universitet finns några av de ledande forskarna på området. I en artikel redogör de för forskningen så här långt och vilka utmaningar de står inför. Att vara aktiv på natten har sina fördelar. Parasiterna är färre, detsamma gäller antalet rovdjur. Det är heller inte lika stor konkurrens om föda som när det är…
 
Läs mer
19 februari, 2018

Låg stresstolerans leder ofta till rökning

Forskning från Region Örebro län visar ett tydligt samband mellan psykisk stress, stresstolerans och risken att drabbas av cancer. Forskningsresultaten skulle kunna förklara de samband man också såg mellan låg stresstolerans och risken att drabbas av lung- och levercancer senare i livet. Stresstolerans är ett psykologiskt begrepp som innefattar både personlighetsdrag och förmågor som handlar om…
 
Läs mer
19 februari, 2018

Mikroalg berikar mat

– Algen Dunaliella salina innehåller antioxidanter, stärkelse och proteiner som vi kan använda som kosttillskott eller i mat. Proteiner från algerna kan användas för att berika och ge fin struktur och färg till glutenfritt bröd. Antioxidanterna som utvinns ur algen kan tillsättas till exempel till en smoothie, eller yoghurt, som på köpet får en aptitlig…
 
Läs mer
19 februari, 2018

Utbildning anpassas till industrins behov

Monika Hattinger har forskat på och själv varit med och utvecklat utbildningar där industrin och akademin samverkar: – Det är ett unikt utbildningskoncept där industrins medarbetare och högskolans forskarlärare tillsammans designar flexibla och arbetsintegrerade e-lärande kurser inom produktionsteknik. En ömsesidig lärandeprocess där praktiska erfarenheter från industriproduktionen väger lika tungt som forskarnas kunskaper, säger Monika. Kurserna…
 
Läs mer
19 februari, 2018

Nyfödda med låg vikt behöver järntillskott

– Resultaten var förvånande. Att underviktiga barn som tidigt fick järntillskott hade lägre blodtryck i skolåldern är aldrig tidigare visat. Vi kan ha identifierat ett sätt att delvis skydda mot senare hjärtkärlsjukdomar även om mer forskning behövs, säger Josefin Starnberg, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. I studien ingick 285 barn som…
 
Läs mer
19 februari, 2018

Ett steg närmare kvantdatorn

Forskare över hela världen kämpar för att bygga en kvantdator. En av de stora utmaningarna är att komma runt kvantsystemens känslighet för störningar. Ett spår inom kvantdatorforskningen är därför att utnyttja så kallade majoranapartiklar, även kallade majoranafermioner. Bland annat Microsoft satsar på att utveckla den här typen av kvantdator. Majoranafermioner är mycket originella partiklar, helt…
 
Läs mer
16 februari, 2018

Daggmaskar som ekologiska värstingar

I Sverige har vi en positiv syn på daggmaskar och det finns inga regleringar kring spridning av dem i de svenska nationalparkerna. Men frågan är om de svenska fjällen behöver avmaskas. – Vi blev mycket förvånade av att se hur bra några av de daggmaskarter som vi anser vara ”ekologiska värstingar” i USA överlever i…
 
Läs mer
16 februari, 2018

Framgångsrik NK-cellsbaserad immunterapi mot leukemi

NK-celler är en speciell typ av vita blodkroppar som upptäcktes vid Karolinska Institutet på 1970-talet och som har en förmåga att känna igen och döda cancerceller. Under de senaste åren har mycket kunskap genererats kring cellernas biologi och deras förmåga att känna igen tumörceller. Även forskningen inom immunterapi, där immunförsvaret aktiveras för att bekämpa cancerceller,…
 
Läs mer
15 februari, 2018

Sköldkörtelns funktion förbisedd vid bröstcancer

Sköldkörteln, lokaliserad i halsen strax under struphuvudet, utövar inflytande på alla celltyper i kroppen. – Sköldkörtelns roll vid bröstcancer är intressant och komplex. Den påverkar celler både i bröstcancertumörer och i immunförsvarets som ska skydda oss, säger Jasmine Brandt, läkare och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. – Tidigare studier har visat att sköldkörtelhormoner…
 
Läs mer
15 februari, 2018

Små tumördödande molekyler kan bli ny cancerterapi

Nu hoppas forskarna att den nya principen för cancerbehandling så småningom ska kunna utvecklas även för människor. Vi människor behöver få i oss grundämnet selen för att må bra. Det seleninnehållande enzymet thioredoxinreduktas 1, TrxR1, stödjer olika cellers tillväxt och dess skydd mot skadliga former av syreradikaler, så kallad oxidativ stress. Intag av selen har…
 
Läs mer
15 februari, 2018

Karta av hjärnans blodkärl kan ge nya ledtrådar till hjärnsjukdom

Blodkärlssystemet i hjärnan är precis som på andra ställen i kroppen uppbyggt av artärer, vener och tunna mellanliggande kärl, kapillärer, genom vilka det huvudsakliga utbytet av syre, näring och avfallsprodukter sker. Men hjärnans blodkärl skiljer sig från alla andra i ett viktigt avseende – den så kallade blod-hjärnbarriären – som strikt begränsar vilka substanser som…
 
Läs mer
15 februari, 2018

Nya framsteg i medicinering av muskelsjukdom hos barn

– Effekterna är övertygande, och det här stärker resultaten från den förra studien, säger Mar Tulinius, professor i pediatrik vid Sahlgrenska akademin, och överläkare på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Även i den tidigare studien, publicerad i NEJM i november, var Mar Tulinius ansvarig för den svenska delen. Då gavs Spinraza vid den svåraste formen…
 
Läs mer
15 februari, 2018

Hänglavar får svårt i varmare klimat

– Tagellavar kan därför missgynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, med allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och renskötsel, säger Per-Anders Esseen, professor på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Tagellavar hör till de vanligaste hänglavarna. De utgör livsmiljö för många insekter och spindlar och är föda för renar under vintrar…
 
Läs mer
15 februari, 2018

Polarforskare undersöker livet under isarna

Thomas Dahlgren kommer att delta i en brittisk expedition till shelfisen Larsen C. Sommaren 2017 bröt sig ett av världens största isberg loss från denna shelfis (flytande glaciär). Ett isberg lika stort som två Gotland. Weddelhavet, Antarktis. Bild: Thomas Dahlgren Syftet med expeditionen är att undersöka vilka djur som normalt lever i havet under en…
 
Läs mer
15 februari, 2018

Tagellavarna får svårt i varmare klimat

– Tagellavar kan därför missgynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, med allvarliga konsekvenser för biologisk mångfald och renskötsel, säger Per-Anders Esseen, professor på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Tagellavar hör till de vanligaste hänglavarna. De utgör livsmiljö för många insekter och spindlar och är föda för renar under vintrar…
 
Läs mer
14 februari, 2018

Bra betyg till datainsamling om prostatacancer

– Överlag var datakvalitén hög i NPCR och den har förbättrats kontinuerligt sedan registret grundades, säger Katarina Tomic som är urolog vid Norrlands universitetssjukhus och doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. I sin avhandling har Katarina Tomic studerat datakvalitet i det Nationella prostatacancerregistret, NPCR, utifrån en rad vedertagna kvalitetsmått. För att studera om…
 
Läs mer
14 februari, 2018

Självprovtagning kan effektivisera screening för livmoderhalscancer

Screeningen för livmoderhalscancer har under lång tid baserats på cellprovtagning för cytologi. Denna metod reducerade till en början antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige till hälften men därefter har metoden haft svårt att uppnå ytterligare effekt. Detta beror dels på metodens begränsade känslighet men även på att inte alla kvinnor går och tar ett cellprov…
 
Läs mer
14 februari, 2018

Plastindustrin läcker mikroplast i massor

Problem med plastpellets i havsmiljö har uppmärksammats sedan sjuttiotalet och de första rekommendationerna kring lagstiftning kom redan under nittiotalet i USA. I Sverige är det däremot inte förrän under senare år som de här spillen börjat uppmärksammas. Små plastpellets används som råmaterial. Pelletsen skeppas från tillverkningsområdet till olika anläggningar för att användas till olika typer…
 
Läs mer
14 februari, 2018

Könsskillnader i livslängd ligger inte i X-kromosomen

Skillnader i livslängd mellan könen är ett vanligt fenomen. Bland däggdjur, däribland människan, lever honorna i genomsnitt något längre än hannarna. För människan rör det sig globalt sett om en skillnad på 4,7 år till kvinnornas fördel, enligt WHO år 2015. Exakt varför det ligger till så för många djurarter vet man ännu inte, men…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Nej, vi är bara vänner…

Det var när Mats Hilte, forskare i sociologi vid Lunds universitet var på semester och tittade på medeltida konst som han på riktigt började intressera sig för vänskapens mekanismer. Det berodde dock inte på konsten i sig, utan på mannen som stod precis bredvid honom, till synes lika uppslukad av tavlorna som han själv var.…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Forskare slår ett slag för fjärrvärmen

Att återanvända värme som bildas i vårt samhälle har pågått länge – fjärrvärme har använts som distribution av värme i flera hundra år. – Men det finns otroligt mycket att förbättra och utveckla inom fjärrvärmetekniken. Sverige, som är världsledande inom fältet, bör bli bättre på att exportera kunskaperna till vår omvärld, menar fjärrvärmeexperten Sven Werner.…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Många nya föroreningar hittade i avloppsslammet

Kemisten och datavetaren Cathrin Veenaas vid Umeå universitet har forskat om hur okända föroreningar i avloppsslammet kan identifieras och vilka av dessa som är viktiga. Och hur vi kan göra denna kunskap och de insamlade data tillgänglig för alla. På grund av ett högt innehåll av näringsämnen används mer än hälften av avloppsslammet i Europa…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Projekttrend ökar byråkratiseringen i kommunerna

Mats Fred vid Malmö universitet har studerat hur svenska kommuner använder projektbaserade arbetssätt i allt större utsträckning. Utvecklingen kan få oväntade konsekvenser. Både för projektlogik och byråkratisering. – Kommuner lanserar ofta projekt utifrån en förväntning att arbetssättet ska vara innovativt, kreativt och annorlunda, säger Mats Fred. – Min studie visar att mycket av den kommunala…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Hälften av läkarintygen för sjukskrivning är bristfälliga

– Det som brister är framför allt beskrivningarna av varför en person inte kan jobba, att man exempelvis får panikångest när man träffar kunder, eller inte kan stå och gå vid maskinerna som vanligt, säger Karin Starzmann, doktorand i allmänmedicin med fokus på läkares sjukskrivningspraxis och syn på sjukskrivningar. I ett delarbete i sin avhandling…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Ozonskiktet återhämtar sig inte på våra breddgrader

Ozonskiktet har förtunnats sedan 1970-talet på grund av människors utsläpp av klorfluorkarboner, även kallat freoner. Sedan kemikalierna förbjöds 1987 har delar av ozonlagret återhämtat sig, särskilt vid polerna. Mindre återhämtning trots freonstopp Nu har forskare visat att vid lägre breddgrader, mellan 60°N och 60°S, återhämtar sig sannolikt inte det ozon som finns i stratosfären. För Sveriges…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Arkeologiska utgrävningsplatser högt över marken

Här är det särskilt kyrkornas vindar, med bevarade takkonstruktioner, som är i fokus. Genom att datera virket i taken och undersöka fem kyrkor i Västergötland har den tidigmedeltida arkitekturen blivit synlig. – Vindarna är knappt beforskade, sällan besökta och nästan helt intakta. De fem undersökta vindarna utgör studiens ”arkeologiska utgrävningsplatser”, trots att de befinner sig…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Mer komplexitet genom elevernas inspel

För att studera inspel från elever har Tuula Maunula filmat 14 genomgångar när matematiklärare introducerar linjära ekvationer. Tolv lärare och 297 elever från nio olika grund- och gymnasieskolor ingår i studien. Med hjälp av inspelningarna har Tuula Maunula studerat innehållet i elevers inspel och hur dessa bemöttes av lärarna samt vilken betydelse olika bemötanden fick…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Mystik kring skallar på skaft

– Majoriteten av kranierna har spår efter läkta skador i samma område på huvudet. Det verkar repetitivt och det finns skillnader mellan kvinnor och män, berättar Anna Kjellström, som arbetar vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och en av forskarna som undersökt skallarna. Skallarna kommer från en igenvuxen sjö i Motala som grävdes ut 2009–2013.…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Okänt språk upptäckt i Sydostasien

– Jedek är inte ett språk som talas av ett oupptäckt folk i djungeln som man kanske föreställer sig, utan i en by som tidigare har studerats av antropologer, säger Niclas Burenhult som är docent i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet och som samlade de första lingvistiska materialen från jedektalare.– Som språkvetare kom vi med…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Motionsmolekyl får hela kroppen att må bättre

2014 rapporterade forskare vid Karolinska Institutet att de funnit en mekanism bakom träningens välgörande effekt på hjärnan. Nu visar uppföljande forskning att samma process även ökar fettförbränningen och stärker immunförsvarets anti-inflammatoriska egenskaper. – Vi har länkat samman de två delarna som ingår i uttrycket ”en sund själ i en sund kropp”. Forskningen bidrar till en…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Därför kommer insulinet försent till typ 2-diabetiker

Typ 2-diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Över 400 miljoner människor är drabbade globalt. Både livsstil och ärftliga komponenter bidrar till dess uppkomst. Huvudproblemet är otillräcklig utsöndring av det blodsockersänkande hormonet insulin, som framställs av bukspottkörtelns β-celler. Forskare har nu med hjälp av avancerad mikroskopi upptäckt att detta beror på ett fel i β-cellens…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Plöjningens påverkan på klimatet överskattad

I marken finns stora mängder kol lagrat, betydligt mer än i växtligheten och atmosfären. Men jordbruksmark innehåller ofta mindre kol än omgivande ostörd mark. Ökad kolinlagring i jordbruksmark ökar bördigheten och är därmed ett kostnadseffektivt sätt att motverka klimatförändringar. Under klimatkonferensen i Paris 2015 lanserade Frankrike det så kallade ”fyra promille-initiativet”. Namnet syftar på att…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Svaj och ojämn gång kan förutspå fallolyckor

– Frakturer bland äldre är ett folkhälsoproblem som växer i takt med att vi lever allt längre. För att förebygga frakturer är det därför värdefullt att hitta mätbara faktorer för vem som är i riskzonen, säger Jonas Johansson, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Jonas Johanssons doktorsavhandling utgår från en…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Världsrekord i ljus visar att laserpulser kan bromsa elektroner

De extremt energirika strålarna skapades nyligen i samarbete med brittiska kollegor. Experimenten inom laserfysik är banbrytande och genomfördes under de mest extrema förhållanden som är möjliga på jorden. Forskarna har också kunnat mäta en effekt – strålningsdämpning – som kan spela en viktig roll för fysiken runt svarta hål och neutronstjärnor. – Vi har jobbat…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Bebisdoft som medicin mot depression

De är inte för inte som nyblivna föräldrar går runt och nosar på bebisens huvud hela tiden. Förutom att det är alltigenom mysigt, verkar bebisdoften även ha en positiv effekt på hjärnans belöningscentra, och göra människor mer glada och harmoniska. – En kollega som precis hade fått barn berättade hur underbart det var att lukta…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Digitalisering i industrin kräver säkra styrsystem

Alla maskiner som sätts på den europeiska marknaden måste uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i det europeiska maskindirektivet. CE-märket på maskinen betyder att tillverkaren intygar att kraven följts. Ett styrsystem ska vara konstruerat och tillverkat så att riskfyllda situationer inte ska uppstå. Men det kan vara svårt att veta vilka regler som gäller. RISE…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Mässor och konferenser sätter agendan för skolans digitalisering

Forskarna har specifikt undersökt IT-mässan SETT, som fått stort genomslag bland skolaktörer i Norden. IT-mässan SETT utger sig själv för att vara ”Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet” och arrangeras sedan 2011 årligen i Stockholm. – Forum och event av denna typ skildras ofta som en ny typ av underifrån…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Tåls att tänka på – vilka växter blir vinnare i ett torrare klimat

Dagens jordbruk domineras av högavkastande ettåriga grödor som vete och ris, men försök att förädla fram flerårig spannmål pågår nu på många håll i världen, bland annat vid SLU. Torka är en stor utmaning för jordbruket globalt. Även i Sverige kan brist på vatten vara ett problem och det kommer troligtvis att bli vanligare i…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Framtida risker med förmaksflimmer

Det är Espen Fengsrud, hjärtspecialist och specialist på hjärtrytmrubbningar vid Örebro universitetssjukhus som har undersökt förmaksflimmer i samband med kranskärlsoperation. Han ville veta vilken påverkan det hade på framtida förekomst av förmaksflimmer, sjuklighet och dödsorsak. Cirka 3 procent av befolkningen har förmaksflimmer i någon form och förekomsten ökar med stigande ålder. Blodförtunnande medicin reducerar risken…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Hopp att skydda synen på barn som fötts för tidigt

I en studie från Sahlgrenska akademin, publicerad i JAMA Ophthalmology, visas ett tydligt samband mellan ögonsjukdomen ROP (prematuritetsretinopati) och låga nivåer av fettsyran arakidonsyra i barnens blod. Det väcker hopp om ett nytt sätt att skydda extremt tidigt födda barn från den synhotande ögonsjukdomen. Fettsyra som tillskott till för tidigt födda barn– Det är helt nytt att…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Apgarpoäng förutsäger risk för CP och epilepsi

– Det är dock viktigt att komma ihåg att även om de relativa riskerna är stora så är de absoluta riskerna för CP och epilepsi små. – Det innebär att även de flesta barn med mycket låga Apgarpoäng inte utvecklar CP eller epilepsi, säger Martina Persson, barnläkare och docent vid Karolinska Institutet och en av…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Skolan och digitaliseringen

Digitaliseringen i den svenska skolvärlden har pågått i decennier. Det finns tydliga krav på att digital teknik ska integreras i undervisningen och från och med juli 2018 skärps kraven. Under flera år har stora investeringar gjorts inom digital teknik i skolvärlden. Ändå beskrivs ofta förändringsarbetet som trögt, enligt Sara Willermark, doktorand i informatik med inriktning…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Hög inkomst ger bättre vård

– De exakta orsakerna till skillnaderna är okända. Ett sätt att minska skillnaderna är att öka följsamheten till det nationella vårdprogrammet så att alla med prostatacancer får god och jämlik vård, säger Katarina Tomic, doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. I studien fann man skillnader mellan män med högst och lägst inkomst…
 
Läs mer
13 februari, 2018

3D-avbildning av spermiesvans ger ny upptäckt

Den viktigaste byggstenen heter tubulin, som formar långa rör (mikrotuber). Rören ligger inuti spermiesvansen. På rören sitter tusentals motorproteiner fast. Motorproteinerna är molekyler som kan röra sig. Genom att sitta fast på en mikrotub och ”gå på mikrotuben bredvid” så drar motorproteinerna i spermiesvansen, som då böjs och därmed kan spermien simma. – Det är…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Vaccin mot hästsjukdomen kvarka

Kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi och det har historiskt visat sig vara svårt att utveckla ett effektivt och säkert vaccin mot kvarka. Tidigare vaccin på marknaden som bl.a. varit baserade på försvagade levande bakterier har visat sig kunna ge svåra biverkningar. Vi har istället använt oss av rekombinanta bakterieprotein som vaccinkomponenter vilket eliminera risken…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Anhörigassistans behöver inte hota ett självständigt liv

I en studie från Göteborgs universitet kommer användare av personlig assistans själva till tals: – De intervjuade i studien uttryckte att de ständigt måste vara beredda på att hantera omgivningens negativa attityder. Det finns föreställningar om att familjemedlemmar skor sig på personlig assistans, säger Elisabeth Olin, professor vid institutionen för socialt arbete. Tillsammans med professor…
 
Läs mer
13 februari, 2018

Jakten efter nya, okända föroreningar

Kristin Blum har använt avancerad kemisk analys för riktad mätning av välkända miljögifter och förutsättningslös screening på jakt efter nya, okända föroreningar. Hon jämför rening i stora verk med markbäddar, som är en mycket vanlig teknik för små avlopp. Avskiljningen av föroreningar visade sig generellt vara lika bra eller bättre i markbäddar, men den varierar…
 
Läs mer
26 januari, 2018

Optik snabb som ögat

Optik finns överallt omkring oss, exempelvis i skärmar, belysning, kameraobjektiv och glasögon. Men optiken saknar det mänskliga ögats förmåga att enkelt anpassa sig och fokusera på olika avstånd. För att komma till rätta med det problemet samarbetar forskaren Alexander Dmitrievs grupp vid Göteborgs universitet med forskare i Spanien (nanoGUNE Center) och Italien (Italian Institute of…
 
Läs mer
25 januari, 2018

Vardagsmotion ger oanade hälsovinster

Hjärt–kärlsjukdom är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall i Sverige. Det är känt sedan tidigare att måttlig till intensiv fysisk aktivitet minskar risken för hjärt–kärlsjukdom, medan nyttan av fysisk aktivitet på låg intensitet är mer omdiskuterad. Forskarna analyserade hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1200 personer över hela Sverige påverkade dödligheten i bland annat…
 
Läs mer
25 januari, 2018

Potatis för alla som gillar långsamma kolhydrater

Till följd av att vi äter så mycket potatis i Skandinavien utgör potatisstärkelse en stor del av energiintaget för många människor. Om en ny potatis med hög halt av så kallad resistent stärkelse skulle bli tillgänglig för försäljning i framtiden, skulle det kunna få positiva hälsoeffekter. Den resistenta stärkelsen fungerar som kostfibrer när den passerar…
 
Läs mer
25 januari, 2018

Eleverna missnöjda med betygssättningen i idrott

– Eleverna upplever ämnet som att det pågår hela tiden. Det vill säga att det är en bedömning som pågår i ämnet hela tiden. Att komma till IH-undervisningen är som att komma in i direktsändning och inte vara förberedd, enligt eleverna. Gärna flerbetygssystem Eleverna som ingick i studien gav uttryck för att betygssystemet i IH…
 
Läs mer
25 januari, 2018

Flera yrkesgrupper kan göra skillnad vid räddningsinsatser

Det blir allt vanligare att räddningstjänsten samverkar med andra aktörer, både yrkesverksamma och frivilliga för att komplettera resurserna vid en insats. Många gånger finns andra personer närmare olycksplatsen än räddningstjänsten, som därmed snabbt kan påbörja en första insats, vilket kan vara avgörande vid olyckor som brand, trafikolyckor eller drunkning. Forskningsrapporten från CARER (Centrum för forskning…
 
Läs mer
25 januari, 2018

Belöningar kan driva på utvecklingen av ny antibiotika

Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största globala hoten mot folkhälsan och alltför få nya antibiotika utvecklas. Det internationella forskningskonsortiet DRIVE-AB, där Uppsala universitet ingår som part, publicerar i sin slutrapport förslag på hur man kan driva på utvecklingen av nya antibiotika och samtidigt garantera tillgången och en hållbar användning av de nya läkemedlen.…
 
Läs mer
25 januari, 2018

Rätt använt kan klimatsmart hus spara mycket energi

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med trähustillverkaren Derome och deras varumärke A-hus tagit fram ett unikt enfamiljshus som är energieffektivt och klimatsmart. Inom projektet NEED4B som startade 2012 byggdes två demonstrationshus, en villa i Borås och en villa i Varberg, med den senaste tekniken inom effektiva energi- och byggnadstekniska lösningar. – Fokus inom projektet har varit…
 
Läs mer
24 januari, 2018

Utmaning att undervisa i naturvetenskap utifrån samhällsfrågor

Som medborgare möter vi ofta frågeställningar som har kopplingar till naturvetenskap. Vilka gränser bör vi ha för genteknik? Är skatter på bensinbilar ett bra sätt att motverka ytterligare klimatförändringar? För att ta ställning i den här typen av frågor krävs naturvetenskaplig kunskap, men även etiska, sociala och ekonomiska överväganden är viktiga. Undervisning i naturvetenskap som…
 
Läs mer
24 januari, 2018

Bytesfiskens storlek styr hur Östersjölaxen mår

Studien visar att födointaget hos lax beror på dess egen kroppsstorlek, men också på storleken på dess byten, vilket innebär att olika stora laxar kan ha olika diet trots att de befinner sig i samma område i Östersjön. Studien visar också att den här storleksberoende interaktionen mellan laxen och dess byte även påverkar laxens kroppskondition,…
 
Läs mer
24 januari, 2018

Stora utsläpp av läkemedel i Skåne

Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från Högskolan Kristianstad har under 2017 kartlagt utsläppen av 21 läkemedel och antibiotika. Kartläggningen har gjorts i samverkan med Region Skåne och sex skånska reningsverksorganisationer med sammanlagt åtta reningsverk geografiskt spridda över Skåne. Analysresultaten visar tydligt att stora mängder läkemedel hamnar i skånska vatten årligen. – Det är en…
 
Läs mer
24 januari, 2018

Vädret triggade massdöd hos antiloper

Massdöden bland saiga-antiloper i Kazakstan 2015 var förbryllande. På kort tid slogs mer än 80 procent av stammen i landet ut, vilket motsvarade mer än 60 procent av hela den globala populationen. På bara tre veckor utraderades hela hjordar bestående av tiotusentals friska djur i ett område stort som de brittiska öarna i regionen Betpak-Dala.…
 
Läs mer
24 januari, 2018

Sensortester ska vässa skidlandslagen

Internet of sports heter projektet som utvecklat metoden, som blir en del av ett nytt sätt att utvärdera prestationer och följa elitidrottarnas träning och utveckling. – Vi utvecklar nya system för att stärka prestationen för skidlandslagen i alpint, skidskytte och längd. Framförallt inför VM 2019 som ju avgörs på hemmaplan för alpint och skidskytte, säger…
 
Läs mer
24 januari, 2018

Stöd under graviditeten stärker föräldrarna – och parrelationen

Det visar Caroline Bäckströms, adjunkt på Högskolan i Skövde i en avhandling. Hon fokuserar på vilken betydelse professionellt och socialt stöd har för förstagångsmammor och partners i samband med barnafödande. Hit räknas graviditeten och sex månader efter förlossningen. Det professionella stödet handlar om kontakter med vården; som rutinkontroller och föräldraträffar. Socialt stöd handlar om det…
 
Läs mer
24 januari, 2018

Nytt tänk kan göra finansmarknaden mer hållbar

Finansmarknadens intresse för hållbarhet kan ta sig olika uttryck, allt från att utesluta företag som säljer vapen till fonder som gör en mer omfattande granskning av företagens hållbarhetsarbete. Emma Sjöström, forskare vid Misum, Handelshögskolan i Stockholm, skiljer på etiska fonder som utesluter vissa typer av företag och hållbarhetsfonder som är mer ambitiösa. Fonder får Svanen-märkning…
 
Läs mer
23 januari, 2018

Turerna bakom Stockholms konserthus

Flera tidigare försök att få ett konserthus att komma tillstånd i Stockholm hade misslyckats, men nu lyckades det alltså. Mia Kuritzén Löwengart, fil doktor i historia berättar i sin avhandling från Uppsala universitet om turerna bakom tillblivelsen av Stockholms konserthus, som uppfördes åren 1924–1926. Att den ekonomiska konjunkturen var sällsynt god när insamlingen för konserthuset…
 
Läs mer
23 januari, 2018

Så kan havsbakterierna rädda Östersjön

Kunskap om havsbakterierna kan hjälpa oss att förutspå hur havet svarar på miljöförändringar, menar Carina Bunse vid Linneúniversitetet. Hon och hennes kolleger har studerat vilka och hur många olika bakterier som finns i Östersjön under olika årstider och hur aktiva de är i sin näringsomvandling. Hon har även undersökt vilka gener bakterierna använder för att…
 
Läs mer
23 januari, 2018

Svårigheter att synkronisera rörelse med ljud ökar risken för autism

Insikten från studien om tidig utveckling av autism kan på sikt bidra till tidigare upptäckt och förebyggande behandling, tror forskarna. Så här kom forskarna fram till att vissa bebisar hade en reducerad förmåga att synkronisera ljud med rörelse: Spädbarn fick titta på en datorskärm där den ena sidan visade föremål som rörde sig synkront med…
 
Läs mer
23 januari, 2018

Sänkt gräns för medicinering inget skydd mot hjärtkärlsjukdom

– Jag hoppas att resultaten kommer att påverka de nya europeiska riktlinjerna för blodtrycksbehandling som kommer till sommaren så att man inte följer de nya amerikanska riktlinjerna med ett behandlingsmål under 130, säger Mattias Brunström, forskaren bakom den studie som publicerades redan i november 2017. Studien visade att medicinering för att ytterligare sänka det systoliska…
 
Läs mer
23 januari, 2018

KBT via internet minskade tandvårdsrädsla hos barn

Tandvårdsrädsla börjar ofta i barndomen eller i tonåren och kan utvecklas till en fobi med starka negativa känslor och tankar mot att gå till tandläkaren. Konsekvensen blir ofta bristande tandhälsa, obehandlad karies eller andra problem med tänderna. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en effektiv behandling för olika typer av specifika fobier. Men organisatoriska, ekonomiska och geografiska hinder…
 
Läs mer
23 januari, 2018

Grönområden i staden får oss att må bättre

Resultaten från forskningsprojektet i sin helhet stödjer tidigare studier som visat att den urbana grönskan är mycket viktig och utgör en bas för stadens ekosystemtjänster. – Vi har identifierat och gjort en samlad bedömning av ekosystemtjänster av urban grönska i syfte att främja hållbar stadsutveckling, säger Sofia Thorsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.…
 
Läs mer
23 januari, 2018

Vägen till det civiliserade samhället går via hot och straff

En stor del av vårt beteende styrs av sociala normer, informella regler om vad som är att betrakta som normalt eller godtagbart i olika situationer. Att förstå hur normer sprids och utvecklas är därför intressant i alla sammanhang där man vill åstadkomma en beteendeförändring. – Våra resultat pekar på att normförändringar kring våld och hygien…
 
Läs mer
23 januari, 2018

Digital teknologi tar havet till klassrummet

Haven täcker mer än 70 procent av jordens yta och står för en betydande del av det syre vi andas. Dessutom tillhandahåller havet nödvändigheter som mat och läkemedelssubstanser. Det är därför ett stort problem att haven under det senaste århundradet påverkats negativt av människans aktiviteter. Tidigare forskning har dock visat att allmänhetens kunskaper om marina…
 
Läs mer
23 januari, 2018

Solcellsforskning utan gravitation

– Vid Karlstads universitet bedriver vi sedan många år framgångsrik forskning om polymera solceller, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi vid Karlstads universitet. – Vi har under förra året arbetat med en ansökan om att få tillgång till denna unika miljö för våra studier av solcellens aktiva lager, det lager där solljuset omsätts…
 
Läs mer
22 januari, 2018

Kunskap och läge är framgångsfaktorer

– Ju närmare du är mitten av ett kluster, desto effektivare är ditt nätverk. Men geografisk placering är inte hela sanningen; kunskapsnätverk spelar också en viktig roll, säger Mark Bagley. När en anställd lämnar ett företag för att starta nytt, skapas en kunskapslänk från det gamla företaget till det nya. Grundaren av det nya företaget…
 
Läs mer
22 januari, 2018

Vattenpestens segertåg i Sverige

Vattenpest är en kärlväxt som kan bilda täta ”skogar” i sjöar, dammar och vattendrag. Den sprider sig genom att små växtdelar driver med vattnet, fastnar på fåglar eller flyttas oavsiktligt av människor, och sedan slår rot på nya platser. Någon fröspridning förekommer inte i Europa, eftersom det bara finns honplantor här. Vattenpesten har nu funnits…
 
Läs mer
22 januari, 2018

Hemkänsla viktigast vid köp av bostadsrätt

— Man har sin privata ekonomi att ta hänsyn till, men det viktigaste är ändå att det ska vara ett hem. Det är ingen investering, utan framför allt ett hem man är ute efter, säger Birgitta Vitestam-Blomqvist, forskare i företagsekonomi vid Malmö universitet som lägger fram sin doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. I avhandlingen Mitt hem…
 
Läs mer
19 januari, 2018

Upptäckt mekanism styr hur luktnervceller bildas

Förmågan att känna lukter grundläggs genom att luktslemhinnan med dess luktnervceller utvecklas. Nybildning av nervceller pågår i luktslemhinnan under hela livet. Vilka gener som initialt styr hur nervceller i den blivande luktslemhinnan, det så kallade luktepitelet, bildas har hittills varit relativt okänt. En forskargrupp vid Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM, kan nu i samarbete…
 
Läs mer
19 januari, 2018

Fodersoja påverkar miljön, oavsett tillverkningsmetod

Vilket är bäst för miljön, djurfoder baserat på genetiskt modifierad (GM-) soja eller den GM-fria varianten? Det beror på hur man ser på saken. Forskare inom forskningsprogrammet Mistra Biotech, vid Sveriges lantbruksuniversitet, har tagit fram en helhetsbild av hur det skulle påverka miljön, om svenska bönder började ge sina djur foder baserat på importerad GM-soja…
 
Läs mer
19 januari, 2018

Membranprotein mot cancer

Att stänga av enzymer som är viktiga för överlevnaden hos växande celler är en lovande strategi för att bekämpa cancer. Men för att kunna stänga av ett specifikt enzym bland tusentals i kroppen måste en läkemedelsmolekyl utformas så att den passar exakt där den ska verka. Detta är särskilt svårt för membranproteiner eftersom de endast…
 
Läs mer
19 januari, 2018

Faktor som fördubblar risken att dö i bröstcancer

Den vanligaste formen av bröstcancer är östrogenreceptor-positiv, så kallad hormonkänslig bröstcancer. Det innebär att tumören är beroende av det kvinnliga könshormonet östrogen för att kunna växa. Den som får den här sortens bröstcancer har en kvarstående långsiktig risk att dö i sin cancer. Det är även känt att östrogenreceptorn kan ändras när en bröstcancertumör sprider…
 
Läs mer
18 januari, 2018

Föräldrar till missbrukande barn – en utsatt men osynlig grupp

Medan det finns mycket forskning kring livssituationen för barn som lever med missbrukande föräldrar så finns nästan ingen forskning gjord på det motsatta – hur livssituationen ser ut för föräldrar till missbrukade barn. Sedan ett par år tillbaka driver forskarna Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson ett forskningsprojekt på temat Föräldrar till vuxna barn med…
 
Läs mer
18 januari, 2018

Stenålderskost mer hälsosam för överviktiga kvinnor

– Resultaten är slående. Trots att kvinnorna fick äta obegränsat var viktnedgången bestående efter två år. Ännu viktigare än vikten var de påtagligt förbättrade nivåerna av blodfetter och tecken på minskad inflammation, säger Caroline Blomquist, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. I sin doktorsavhandling har Caroline Blomqvist i två år…
 
Läs mer
18 januari, 2018

”Startceller” i hjärnan styr om vi ska springa eller gå

Att kunna ta sig från en plats till en annan är en grundläggande funktion som är nödvändig för både människors och djurs överlevnad. Rörelsebeteendet har en episodisk karaktär, vilket innebär att vi rör oss när vi vill eller behöver göra det och att vi enkelt kan avbryta pågående rörelser. Våra behov och det sammanhang vi…
 
Läs mer
17 januari, 2018

Från sött till salt – gäddan är förberedd på allt

Det sägs att det enda som är konstant är förändring. Enligt evolutionsteorins fader Charles Darwin är förmågan att anpassa sig till nya villkor livsavgörande. Problematiken aktualiseras av pågående klimatförändringar. Gäddan är en av Sveriges största rovfiskar. Som toppredator i insjöar, vattendrag och Östersjöns kustområden fyller den en viktig funktion genom att påverka näringskedjan. I Östersjön…
 
Läs mer
17 januari, 2018

Tvärsektoriell styrning kan göra politiken urvattnad

Gemensamt för dessa tjänstemän, ofta kallade strateger, är att de har formella uppdrag att övervaka och lobba för strategiska politikområden som ska genomsyra hela verksamheten. Utan formella maktbefogenheter ska de ändå leverera resultat. De mer informella påverkansmöjligheter de då utvecklar ligger i linje med nyare sätt att styra, men kan också bidra till att maskera…
 
Läs mer
17 januari, 2018

Hybridsparv ger ledtråd till hur nya arter bildas

Det är forskare i Sverige och Norge som tillsammans har studerat hybridarten italiensk sparv (Passer italiae). Arten har uppstått när gråsparvar och spanska sparvar parat sig. Forskarna har studerat italienska sparvar på Kreta, Korsika, Sicilien och Malta. Resultaten visar att hybridarten sannolikt uppstått på de olika öarna oberoende av varandra. – Populationerna på öarna har…
 
Läs mer
17 januari, 2018

Tid för samtal med självmordsbenägna personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer i en sårbara situationer. Det kan handla om utmaningar kring liv och död, om upplevelser av maktlöshet och hopplöshet. Därför har Linda Sellin, filosofie doktor I vårdvetenskap vid MDH, utvecklat en guide med syfte att stödja och stärka suicidala patienters återhämtnings- och hälsoprocesser, även i svåra existentiella…
 
Läs mer
17 januari, 2018

Blåmussla och tång riskerar att försvinna från Östersjön

En ny rapport som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beställt visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar. – I den statliga havsplaneringen försöker vi identifiera områden med särskilda naturvärden och hur dessa påverkas av klimatförändringar. Om klimatmodellerna stämmer så kommer viktiga arter att försvinna från stora områden i Östersjön,…
 
Läs mer
17 januari, 2018

Få ljusglimtar i världens konflikter trots IS tillbakagång

När fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program, UCDP, summerar året som gått blir det tydligt att mycket har handlat om Islamiska staten, IS. När gruppen var som starkast kontrollerade de ett territorium lika stort som Portugal men i slutet av 2017 hade de förlorat i stort sett alla sina tidigare fästen och kontrollerar nu endast…
 
Läs mer
17 januari, 2018

Så kan inflammatorisk tarmsjukdom bli möjlig att behandla

Inflammatorisk tarmsjukdom är en vanlig och allvarlig sjukdom som saknar botemedel. Normalt samlas och kommunicerar tarmens immunceller med varandra i den lymfoida vävnaden. Men för den som har en autoimmun inflammatorisk tarmsjukdom, som till exempel ulcerös kolit, kan den lymfoida vävnaden reagera mot kroppens egna celler och orsaka kronisk inflammation. Tidigare har det varit okänt…
 
Läs mer
16 januari, 2018

Konsten att välja rätt byggstrategi

Meningen med Henric Jonssons doktorsavhandling är att ge byggföretagen stöd i att utforma sin produktionsstrategi så att den möter kraven från marknaden på bästa sätt. – Olika produktionssystem är bra på olika saker, det beror helt på vad marknaden vill ha och vad kunderna efterfrågar, konstaterar Henric Jonsson, som inom kort försvarar sin avhandling inom…
 
Läs mer
16 januari, 2018

Höga halter miljögift från flamskyddsmedel i bröstmjölk

– Det giftiga bidraget från bromerade dioxiner i mjölken var betydligt högre än vad de fåtal studier som finns, visat på. Det är ett bekymmer, säger Filip Bjurlid, som i sin avhandling i kemi vid Örebro universitetet visar på höga halter av detta miljögift i bröstmjölk. Tio kvinnor i Örebroområdet ingick i studien och prover tog…
 
Läs mer
16 januari, 2018

Hjärngympa kan bli behandling vid Parkinson

Parkinsons sjukdom drabbar årligen drygt 2000 personer i Sverige. De allra flesta förknippar Parkinsons sjukdom med de fysiska symptomen, skakningar i kroppen, fumlighet, stelhet och svårigheter att kontrollera sina rörelser. Idag kan dessa dämpas framgångsrikt med läkemedel. Men det finns också kognitiva symptom förknippade med Parkinson, till exempel nedsättningar i uppmärksamhet och minnesfunktioner. Här finns…
 
Läs mer
16 januari, 2018

Fler bråk ger bättre resultat i matematiken

Att undervisningens innehåll på förskolan och på grundskolans olika stadier tenderar att vara för lika kan vara en orsak till att eleverna inte utvecklar sin förståelse för matematik från år till år, menar Caroline Nagy vid Högskolan i Halmstad som undersökt hur bråk lärs ut från förskola till årskurs nio. – Det började med att…
 
Läs mer
16 januari, 2018

Kan ett piller ersätta träning?

De senaste 20 åren har forskare ägnat stor energi åt att få fram ett läkemedel som imitera effekten av träning. Men är det verkligen möjligt? Och vad vet vi egentligen om vad som händer i kroppen när vi tränar? Den som skummade igenom sina nyhetsflöden i mitten av september skulle lätt kunna tro att träningspillret…
 
Läs mer
16 januari, 2018

Långvariga gångproblem hos höftledsopererade

– Man måste eftersträva så normal gång som möjligt, och då är det viktigt hur vi mäter och följer upp, säger Roland Zügner, disputerad vid avdelningen för ortopedi och legitimerad fysioterapeut. Zügner har utvärderat olika analysmetoder som används vid klinisk gånganalys där patienters rörelsemönster registreras. Med stöd av exempelvis mätpunkter på huden skapas bilder av…
Senaste nytt
 
Socialstyrelsen måste förbjuda plågsamma elchocksbehandlingar på barn
 
Stoppa Jaktjournalens sponsrade hetsjakt!
 
Liberalerna: Män måste ifrågasätta sitt eget beteende mot kvinnor
 
Sluta blunda för mobbning och trakasserier – barnen skadas för livet
 
Carissa Düring: Självklart är feminism ointressant för män

Vetenskap

Nyheter, vetenskap, forskning, teknik, debatt, nöje, gaming, internet, wtf.
Fettma.se är utsedd till Sveriges mest lästa och innehållsrika nyhetssajt.

https://fettma.se/vetenskap/